0
skogskraft - målad trofee /djurskalle /kranium

Målad djurskalle

med bindrunor, runor etc.