0

#SkogsKraftHantverk

Jag tycker verkligen det är fantastiskt att se att mina produkter verkar vara populära, och dessutom har fått sådana underbara recensioner. Jag vill ju givetvis dela med mig av detta till er alla andra, och därför ber jag dig här att använda hashtaggen #SkogsKraftHantverk på dina bilder på Instagram.

#SkogsKraftHantverk

 

Om du godkänner att jag får publicera din bild använder du hashtaggen #SkogsKraftHantverk när du postar bilden, eller som svar i kommentarerna om jag har skickat en förfrågan att få använda den. Då godkänner du följande:

Du ger SkogsKraft, en icke-exklusiv, royaltyfri, världsomspännande licens att använda bilder /inlägg, nedan kallade ”bilder”, som du har taggat eller svarat med #SkogsKraftHantverk vid förfrågan, i vår marknadsföring och /eller sin reklam, inklusive i galleri på Instagram eller i annonser, annan kundkommunikation och andra marknadsföringssyften /reklam.

Du intygar och försäkrar härmed också att (i) du äger alla rättigheter till dina bilder och texter, (ii) du har fått tillåtelse från alla eventuella personer som syns i dina bilder att överlåta rättigheterna häri, och (iii) SkogsKrafts användning av dina bilder inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter eller strida mot någon lag.

Härmed befriar du SkogsKraft från alla skyldigheter att betala dig för användning av dina bilder och för de immateriella rättigheterna till dem i samband med ovan beskrivna användningsformer och härmed befriar du och accepterar att hålla SkogsKraft och alla personer som handlar för SkogsKrafts räkning skadeslösa för alla eventuella anspråk, krav och ansvarsskyldigheter, oavsett art, i samband med användningen av bilderna enligt ovanstående beskrivning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig.